• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယူနန္ျပည္နယ္နွင္႔ Belt and Road နုိင္ငံမ်ား ကုန္ထုတ္လုပ္မွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အက်ိဳး ထင္ရွား

(GMT+08:00) 2017-04-20 10:49:15

၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တရုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္ နုိင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အစည္းအေဝးတြင္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မရွင္ ဒုဥကၠ႒ လ်ဴယင္က၊ ယူနန္ျပည္နယ္နွင္႔ Belt and Road နုိင္ငံမ်ားအၾကား ကုန္ထုတ္လုပ္မွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနယ္ပယ္တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွု ထင္ရွားေၾကာင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား စသည္႔ အာဆီယံနုိင္ငံမ်ားနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ျပဳလုပ္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

    လ်ဴယင္က၊ ျမန္မာ ေက်ာက္ျဖဴ စက္မွုဇုန္နွင္႔ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စသည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္လည္း ေခ်ာေမာစြာ တုိးတက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio