• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

Belt and Road ကုိ ကုလ ေထာက္ခံ

(GMT+08:00) 2017-04-17 10:00:36

Belt and Road နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အဆင္႔ျမင္႔ဖုိရမ္ကုိ လာမည္႔လတြင္ ပီကင္း၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာမီက ကုလသမဂၢ Belt and Road အဆင္႔ျမင႔္ နွီးေနွာဖလွယ္ပဲြကုိ နယူးေယာက္ျမိဳ႔ရွိ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္ရုံး၌ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ Belt and Road ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ နုိင္ငံတကာ မိသားစုၾကီး၏ နားလည္မွုနွင္႔ တက္ၾကြစြာ တုံ႔ျပန္မွုကုိ ရရွိသည္႔အျပင္ ကုလသမဂၢ၏ ေထာက္ခံမွုကုိလည္း ရရွိပါေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက၊ Belt and Road တေလွ်ာက္မွ နုိင္ငံနွင္႔ေဒသမ်ားရွိ လူဦးေရမွာ ကမၻာ႔ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ ၆၀ ရာခုိင္နွုန္း ေက်ာ္ ရွိျပီး ဂ်ီဒီပီနွင္႔ ကုန္သြယ္မွု ပမာဏသည္လည္း ကမၻာ႔ ဂ်ီဒီပီနွင္႔ ကုန္သြယ္မွု စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္၏ Belt and Road ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ ကုလသမဂၢ တင္ျပေသာ ၂၀၃၀ ျပည္႔နွစ္ ဆက္တုိက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္နွင္႔ ဆက္နႊယ္နုိင္မည္႔အျပင္ ယင္း အစီအစဥ္ အတြက္ ၾကီးမားေသာ တြန္းအားလည္း ဖန္တီးေပးနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ကုလသမဂၢ စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မြန္တယ္က၊ Belt and Road ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ နုိင္ငံတကာ အက်ိဳးတူ စည္ပင္သာယာေရး အေတြးအေခၚ၌ မူတည္ျပီး အာရွ၊ ဥေရာပ၊ အာဖရိကနွင္႔ အျခား ေဒသမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင္႔ ဆက္တုိက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကုိ တြန္းအားေပးနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ျ့ဖိဳးေရးနွင္႔ စီမံကိန္းအဖဲြ႔ ဥကၠ႒ ကလပ္ဂ္က၊ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ျ့ဖိဳးေရးနွင္႔ စီမံကိန္းအဖဲြ႔သည္ Belt and Road ကမ္းလွမ္းခ်က္ပါ လူသားဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio