• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

One Belt and Road အဆိုျပဳခ်က္သည္ ကမၻာ႔ အတြက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ပံုစံသစ္ ဖန္တီးေပးဟု တရုတ္ပညာရွင္ဆို

(GMT+08:00) 2017-04-14 11:07:31

One Belt and Road ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီး ဖိုရမ္ကို လာမည့္ ေမလ ၁၄ရက္ေန႔မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ ပီကင္းတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအထိ ႏိုင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္ ၂၀ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ ၅၀ေက်ာ္၊ ဝန္ႀကီးအဆင္႔ အရာရွိ ၁၀၀ေက်ာ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံႏွင္႔ ေဒသ အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂၀၀ေက်ာ္သည္ ယခုအႀကိမ္ ထိပ္သီး ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္မည္ဟု အတည္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

တရုတ္ လူမႈေရး သိပၸံပညာ အကယ္ဒမီ အသင္း ႏိုင္ငံတကာေရးရာ သုေတသန ဌာနမွဴး၊ တရုတ္အာရွႏွင္႔ ပစိဖိတ္ေရးရာ ပညာတံခြန္အသင္း ဥကၠ႒ က်န္းယြင္လင္က ယခုအႀကိမ္ ဖိုရမ္၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သေဘာတူညီမႈ စုစည္းရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္၊ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင္႔ ေဒသျဖတ္ေက်ာ္ လုပ္ငန္းႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သေဘာ တူညီမႈ ရရွိရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္း၏ ဂယက္ ရိုက္ခတ္မႈေၾကာင္႔ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ အားနည္းသည္။ က်န္းယြင္လင္က ကမၻာ႔ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနကို ပိုမို ညီမွ်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊

One Belt and Roadအဆိုျပဳခ်က္သည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ မညီမွ်ျခင္းကို ျပဳျပင္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

    One Belt and Road အဆိုျပဳခ်က္ တြန္းအားေပးေရးတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ လံုၿခံဳေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ က်န္းယြင္လင္က အႏၲရာယ္သည္ မလဲြသာမေရွာင္သာ ကိစၥပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အႏၲရာယ္ ေျဖရွင္းေရး အတြက္ နည္းလမ္း၂မ်ိဳး ရွိေၾကာင္း၊ တစ္မ်ိဳးက အႏၲရာယ္မ်ားကို အေထြေထြ စီမံခန္႔ခဲြေရးတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ႔ လံုၿခံဳေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈစနစ္ အတူတည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio