• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အရပ္ဘက္ အင္အားမ်ား OBOR ထူေထာင္ေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ပန္ၾကား

(GMT+08:00) 2017-03-13 10:35:10

ယခုနွစ္ တရုတ္ အစုိးရ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာတြင္ OBOR ထူေထာင္ေရး အေၾကာင္းကုိ အၾကိမ္ၾကိမ္ တင္ျပခဲ႔သည္။ ပီကင္း၌ က်င္းပေနေသာ တရုတ္ျပည္သူ႔ နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ နွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ အရပ္ဘက္ အင္အားမ်ားသည္ OBOR ထူေထာင္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကရန္ ပန္ၾကားခဲ႔ၾကသည္။

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီး က်ံဳးစမ္းက၊ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္က တရုတ္နုိင္ငံ၏ OBOR တေလွ်ာက္မွ နုိင္ငံမ်ား၌ တုိက္ရုိက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ႔၅ ဘီလီယံ ရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ OBOR တေလွ်ာက္မွ နုိင္ငံ ၂၀ ေက်ာ္၌ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုဇုန္ ၅၆ ခု တည္ေထာင္ျပီ ျဖစ္ျပီး ေငြရင္း ျမွဳပ္နွံမွု စုစုေပါင္းပမာဏမွာ ၁၈ ႔၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိကာ ယင္းနုိင္ငံမ်ား၏ အေကာက္ခြန္ သန္း ၁၁၀၀ ခန္႔နွင္႔ အလုပ္အကုိင္ေနရာသစ္ ၁ သိန္း ၈ ေသာင္းေက်ာ္ တုိးေစ နုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အနြယ္ဖြားမ်ား၏ OBOR ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္သူ တရုတ္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ တရုတ္ျပည္ျပန္ တရုတ္အနြယ္ဖြားမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ေခ်ာင္ေဝက၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ တရုတ္အနြယ္ဖြား အားလုံး အက်ိဳးစီးပြါး ခံစားေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားနွင္႔ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ သီးသန္႔သပ္သပ္ ထားရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား ျပည္ပ၌ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ျပဳလုပ္ရာတြင္ တရုတ္အနြယ္ဖြားမ်ား၏ အင္အားကုိ အားကုိးရန္ အားေပးေထာက္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းခဲ႔ပါသည္။

   Webradio