• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရး တြန္းအားေပးေန

(GMT+08:00) 2017-03-08 09:55:01

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရးရုံး ဥကၠ႒ လ်ဴယုံဖုက၊ ၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္ မတုိင္ခင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရး ျပႆနာကုိ လုံးဝ ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ အတင္းက်ပ္ဆုံးေသာ စိစစ္ေရး စနစ္ကုိ က်င္႔သုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

လ်ဴယုံဖုက၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲသူဦးေရ သန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ ေဒသအရပ္ရပ္တုိ႔သည္ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရး အခ်ိန္ဇယားနွင္႔ စံခ်ိန္စံနွုန္းကုိ ခ်မွတ္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရး စံခ်ိန္စံနွုန္းသည္ ဆင္းရဲေသာ ခရုိင္နွင္႔ရြာမ်ားမွ ဆင္းရဲသူဦးေရကုိ ၂ ရာခုိင္နွုန္းေအာက္ အထိ ေလ်ာ႔နည္းေစရန္ နွင္႔ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရးနွင္႔ အေျခခံ ေဆးဝါးကုသေရး အာမခံ ရွိေစရန္တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ယခုနွစ္ တရုတ္ ဗဟုိအစုိးရ၏ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္သည္ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲသူဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ႔နည္းေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္က တရုတ္နုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ ၁၂၄ သိန္းေက်ာ္ ေလ်ာ႔နည္းလာခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ နုိင္ငံတကာ မိသားစုၾကီးနွင္႔ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ အျမဲ ကူးလူးဖလွယ္ေနျပီး ကုလသမဂၢ၏ ၂၀၃၀ ျပည္႔နွစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ပါ ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္နုိင္ရန္ တက္ၾကြစြာ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

လူယုံဖိသည္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ထုိသုိ႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

   Webradio