• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုနွစ္ တရုတ္ျပည္ ဂ်ီဒီပီ တုိးတက္နွုန္း ၆ ႔၅ ရာခုိင္နွုန္း ခန္႔မွန္း

(GMT+08:00) 2017-03-06 09:43:15

တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ  ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ နွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၅ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ စတင္ က်င္းပခဲ႔သည္။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ အစုိးရလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပရာ၌ ယခုနွစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္သည္ ဂ်ီဒီပီ တုိးတက္နွုန္းကုိ ၆ ႔၅ ရာခုိင္နွုန္း ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ႔သည္။

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ အၾကံေပးရုံး အထူး သုေတသီ ေယာင္က်င္ယြမ္က၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ စီးပြါးေရး တုိးတက္နွုန္းကုိ ၆ ႔၅ ရာခုိင္နွုန္း ဝန္းက်င္တြင္ သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္၏ အသင္႔အတင္႔ ေခ်ာင္လည္ေသာ ေနထုိင္မွုဘဝ ဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္နွင္႔ ဆက္နႊယ္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တရုတ္အစုိးရ၏ တည္ျငိမ္မွုထဲတြင္ တုိးတက္မွု ရွာၾကံရန္ စီမံခ်က္ကုိ ျပသေနေၾကာင္း သုံးသပ္ထားပါသည္။

အစုိးရလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာတြင္၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ျမိဳ႔ျပ အလုပ္အကုိင္ေနရာသစ္ ၁၁ သန္း တုိးေစရန္နွင္႔ ျမိဳ႔ျပ အလုပ္လက္မဲ႔မွုနွုန္း ၄ ႔၅ ရာခုိင္နွုန္းထက္ မေက်ာ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိလည္း တင္ျပထားသည္။ ယင္းနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး တရုတ္ ျပည္သူ႔တကၠသုိလ္ နုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးေရးရာ သုေတသနဌာန ဒုဌာနမွဴး ရွန္႔စြန္းက်ာက၊ တရုတ္ျပည္၏ အလုပ္အကုိင္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာသည္ စီးပြါးေရး ဖဲြ႔စည္းပုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု ျဖစ္စဥ္မွာ အလုပ္လက္မဲ႔မွု ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္ျပီး အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားမွု တုိးျမွင္႔ျခင္းသည္ စီးပြါးေရး ဖဲြ႔စည္းပုံဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေပးေရး အတြက္ အက်ိဳး ရွိနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားပါသည္။

   Webradio