• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝး က်င္းပ

(GMT+08:00) 2017-02-22 14:27:07

အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၂၁ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ Boracayတြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ယာေဆသည္ အစည္းအေဝးကို ဦးစီးက်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ယခုႏွစ္ ဖိလစ္ပိုင္ အေနႏွင္႔ အာဆီယံ အလွည့္က် သဘာပတိ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးစီးက်င္းပေသာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အေရးႀကီး အစည္းအေဝး ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

၄င္းအစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရး တစ္ဆင္႔တိုး တြန္းအားေပးေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား တြင္ "အာဆီယံ အသိုက္အဝန္း ၂၀၂၅ ေရွ႕အလားအလာ"၊ အာဆီယံ အာရံုစိုက္ေသာ ေဒသတြင္းႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ပင္လယ္ဓါးျပ၊ လူကုန္ ကူးမႈႏွင္႔ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး၊ အင္တာနက္ လံုၿခံဳေရး၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ၊ ပင္လယ္ျပင္ လံုၿခံဳေရးႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အပါအဝင္ ေဒသတြင္းႏွင္႔ ျပင္ပ ေဒသမ်ားတြင္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင္႔ စည္ပင္သာယာေရး၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း၊ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ႏွင္႔ ေတာင္ပင္လယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြး ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝး အၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ယာေဆက အေမရိကန္ႏွင္႔ တရုတ္သည္ ေဒသတြင္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အတြက္ အေရးႀကီး အင္အားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားက သေဘာတူ ယူဆၾက ေၾကာင္း၊ "ေတာင္ပင္လယ္ ဘက္အသီးသီးမွ လုပ္ေဆာင္မႈ ေၾကညာခ်က္"ကို ဘက္စံု ထိေရာက္စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ ႏွင္႔ "ေတာင္ပင္လယ္ လုပ္ေဆာင္မႈ အေျခခံမူ" ခ်မွတ္ေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို အတူတကြခ်မွတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio