• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ ပံုစံသစ္ကို တြန္းအားေပးမည္ဟု ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို

(GMT+08:00) 2017-02-21 15:27:40

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္သည္ ၿပီးခဲ႔သည့္ အပတ္က ၂၀၁၇ "ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အခြင္႔အလမ္း" ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း စီာအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုိသုိ႔မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ပရာယြတ္က "စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပံုးစံ 4.0"ကို အင္တိုက္အားတိုက္ တြန္းအားေပးရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ျပတ္သားေသာ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားေၾကာင္း၊ သိပၸံနည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင္႔ ဝန္ထမ္းျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးကို အျပန္အလွန္ ျဖည့္စြက္ကူညီပံ႔ပိုးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမွင္႔ေရး ေကာ္မတီမွ ဦးစီးမႈျဖင္႔ ၂၀၁၇ "ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အခြင္႔အလမ္း" ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို Nonthaburi ျပည္နယ္ Muang Thong Thani အစည္းအေဝးႏွင္႔ ျပပဲြ စင္တာတြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ပရာယြတ္ႏွင္႔ ကက္ဘိနက္ အဖဲြ႔ဝင္ မ်ားစြာတို႔သည္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

 မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္က ထိုင္းႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုး တက္မႈသမိုင္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ ယေန႔ေခတ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင္႔ အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တြန္းအားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၄င္းက ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပံုစံသည္ ေခတ္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ အညီ

အစဦးဆံုးက ရိုးရာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး 1.0၊ အေပါ႔စား စက္မႈလုပ္ငန္း 2.0ႏွင္႔ အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္း 3.0ကို က်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္ခဲ႔ဖူးေၾကာင္း၊ ယခုတြင္ ပံုစံ4.0ကို စတင္ က်င္႔သံုးေနေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဘက္စံု က်င္႔သံုးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ေခတ္ႏွင္႔ တေျပညီ ျဖစ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio