• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျမန္မာ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပ

(GMT+08:00) 2017-01-06 14:47:57

ဇန္နဝါရီ ၄ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္ႏွင္႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၆၉ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ ကြမ္းမင္-ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ (၁) ဦးျမင္႔ေဆြသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပေသာ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား၌ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားခဲ႔ေၾကာင္း၊ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ႏွင္႔ဒုတိယ သမၼတ (၁) ဦးျမင္႔ေဆြ၏ ဂုဏ္ျပဳ ေၾကာင္းအမွာစကားတြင္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေဖာ္ျပသည္။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က အမွာစကားတြင္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးသည္ စည္းလံုးညီညြတ္ ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ ၄ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ပန္ၾကားခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းရည္မွန္းခ်က္ ၄ခုတြင္ ၂၁-ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ၌ ရရွိခဲ႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္၏ အေျခခံေပၚတြင္ စင္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ တေပါင္းတစည္းတည္း ျဖစ္ေရးႏွင္႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ထာဝစဥ္ တည္ၿမဲေစရန္၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အေျခခံၿပီး အမ်ိဳးသား ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္က်င္႔သံုးၿပိး ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ရန္ႏွင္႔ အမ်ိဳးသား စီးပြားေရး မူဝါဒ၏ လမ္းညႊန္ေပးမႈျဖင္႔ တိုင္း၊ျပည္နယ္မ်ား အၾကား မိုမို ေကာင္းမြန္ၿပီး တရားမွ်တေသာ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

   Webradio