• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျမန္မာကဗ်ာဆရာတို႔၏ တရုတ္ခရီးစဥ္(၂)

(GMT+08:00) 2013-08-14 11:25:29

    ကံထူးသူဆုရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ကဗ်ာဆရာေဇယ်ာဘုန္းျမင့္ႏွင့္မဆုရည္မြန္တုိ႔သည္တရုတ္္

ျပည္အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ကာလအတြင္းပီကင္းမွနာမည္ ၾကီးငွက္သုိက္အားကစားရံုၾကီး၊ tian an men ရင္ျပင္ေတာ္ၾကီး၊စြယ္ေတာ္ျမတ္ေစတီေတာ္ၾကီး၊မဟာတံတုိင္းၾကီးနဲ႔ Xi An ျမိဳ႔သို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။

ကဗ်ာဆရာေဇယ်ာဘုန္းျမင့္၏ ငွက္သုိက္အားကစားရံုၾကီးေရွ့တြင္အမွတ္တရဓာတ္ပံု

ကဗ်ာဆရာေဇယ်ာဘုန္းျမင့္၏ tian an men ရင္ျပင္ေတာ္ၾကီးေရွ့တြင္အမွတ္တရဓာတ္ပံု

 tian an men ရင္ျပင္ေတာ္ၾကီးေရွ့တြင္ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည့္ဆုရွင္ႏွစ္ဦး

 ကံထူးသူဆုရွင္ေလးဆုရည္မြန္ရဲ႔ ပီကင္းတြင္က်ေရာက္ရသည့္အမွတ္တရေမြးေန႔ပြဲ

ေမြးေန႔ရွင္ေလးကိုယ္တုိင္ ေမြးေန႔ကိတ္လီီီွးေနပံု

Ci En ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ဘံုခုနစ္ဆင့္နန္းေတာ္ၾကီးေရွ႔တြင္ ကဗ်ာဆရာေဇယ်ာဘုန္းျမင့္ ႏွင့္မဆုရည္မြန္တုိ႔၏အမွတ္တရဓာတ္ပံု

Xi An ရွိနာမည္ၾကီးစားေသာက္ဆုိင္တန္းၾကီးေရွ႔တြင္ကဗ်ာဆရာေဇယ်ာဘုန္းျမင့္၊မဆု ရည္မြန္၊စီအာအုိင္၀ိုင္းေတာ္သားမမၾကိဳင္ၾကိဳင္နဲ႔မမဇင္မာႏြယ္တို႔အမွတ္တရဓာတ္ပံု

 Bing Ma Yong ေျမေအာက္စစ္သည္ေတာ္မ်ားဗိမာန္ထဲတြင္အမွတ္တရဓာတ္ပံုရိုက္ကူး ေနၾကသည့္ ကဗ်ာဆရာေဇယ်ာဘုန္းျမင့္ႏွင့္မဆုရည္မြန္

 

စြယ္ေတာ္ျမတ္ေစတီေတာ္ၾကီးမွာလည္းကဗ်ာဆရာေဇယ်ာဘုန္းျမင့္ႏွင့္မဆုရည္မြန္တို႔ အမွတ္္တရဓာတ္ပံုရိုက္ေနၾကပါသည္။

မဟာတံတုိင္းၾကီးေပၚမွ ကံထူးသူဆုရွင္မ်ားနဲ႔စီအာအိုင္၀ိုင္းေတာ္သားမမၾကိဳင္ၾကိဳင္တုိ႔ ရဲ႔အမွတ္တရဓာတ္ပံု

မဟာတံတိုင္းၾကီးေပၚမွာ ျပံဳးေပ်ာ္ျမဴးေနၾကသည့္ကံထူးသူဆုရွင္မ်ား၏အမွတ္တရပံု

   Webradio