• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လိက်မ္းကုိ ေနာက္ခံထားေသာ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြၾကီး

(GMT+08:00) 2016-10-21 14:55:17

 

လိက်မ္းသည္ နာဆီလူမ်ိဳးမ်ား စုစည္းေနထုိင္ရာေနရာ ျဖစ္ျပီး နာဆီလူမ်ိဳး အဆုိအကနွင္႔ တုန္းပါ ေရွးေဟာင္း စာလုံးမ်ားျဖင္႔ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည္။ လိက်မ္းကုိ ေနာက္ခံထားေသာ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြၾကီးသည္ အဆုိအက ၊ ကဗ်ာ၊ ပန္းခ်ီ အသြင္မ်ိဳးစုံျဖင္႔ လိက်မ္း၏ ကုန္းျပင္ျမင္႔ေဒသ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ယဥ္ေက်းမွုမ်ားနွင္႔ ေရွးေဟာင္း နာဆီလူမ်ိဳး ဘုရင္႔နုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမွု ဝိေသသမ်ားကုိ သရုပ္ေဖၚျပထားသည္။

   Webradio