• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယိြလုန္ ဆီးနွင္းေတာင္ ေအာက္က လိက်မ္း ေရွးေဟာင္းျမိဳ႔

(GMT+08:00) 2016-10-21 14:53:15

 

ေရွးေဟာင္း ပုိးလမ္းမၾကီးတြင္ အေရးၾကီး ျမိဳ႔တစ္ျမိဳ႔ ျဖစ္သည္႔ လိက်မ္းျမိဳ႔သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္၌ ေရွးေဟာင္းျမိဳ႔ တစ္ျမိဳ႔လုံးအျဖစ္ ကမၻာ႔ ယဥ္ေက်းမွု အေမြအနစ္ စာရင္းဝင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာ ေရွးေဟာင္းျမိဳ႔ နွစ္ျမိဳ႔အနက္ တစ္ျမိဳ႔ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ျမိဳ႔ရုိး မထားေသာ ေရွးေဟာင္းျမိဳ႔ ျဖစ္ျပီး ေလးေထာင္႔ပုံလမ္း၊ ဝူဖုန္႔ တုိက္ေဆာင္၊ ဘုိင္ရွား အေဆာက္အဦးအုပ္စု စသည္႔ ရွဳခင္းသာ ေနရာမ်ားျဖင္႔ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည္။

   Webradio