• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

Truth and Denialရုပ္ျမင္သံၾကားမွတ္တမ္းဗီဒီယူ

(GMT+08:00) 2015-07-09 16:23:02

ပထမပိုင္း(၁) http://english.cri.cn/11234/2015/07/03/2821s885679.htm

ပထမပိုင္း(၂) http://english.cri.cn/11234/2015/07/03/2821s885681.htm

ဒုတိယပိုင္း(၁)  http://english.cri.cn/11234/2015/07/06/2821s886145.htm

ဒုတိယပိုင္း(၂) http://english.cri.cn/11234/2015/07/06/2821s886154.htm

တတိယပိုင္း(၁) http://english.cri.cn/11234/2015/07/07/2821s886277.htm

တတိယပိုင္း(၂) http://english.cri.cn/11234/2015/07/07/2821s886278.htm

စတုတၳပိုင္း(၁) http://english.cri.cn/11234/2015/07/07/2821s886292.htm

စတုတၳပိုင္း(၂) http://english.cri.cn/11234/2015/07/07/2821s886294.htm

   Webradio