• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေရးၾကီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မွုမ်ား

(GMT+08:00) 2014-11-13 16:32:00

 ၂၀၁၃ ခုနွစ္က က်င္းပခဲ႔ေသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိ ေကာ္မတီ တတိယအၾကိမ္ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝးတြင္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု ဘက္စုံ ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္ေရးဆုိင္ရာ အေထြေထြ ရည္မွန္းခ်က္မွာ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္ ပုိမုိ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္လာေစရန္၊ နုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နွင္႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းအား ေခတ္မီေရးကုိ တြန္းအားေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအုိင္ အြန္လုိင္းမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္အတြင္း တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေက်းလက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွု ဘက္စုံ ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးနွင႔္ အခြန္ ေကာက္ယူေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ယဥ္ေက်းမွုစနစ္ နက္ရွိဳင္းစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ တရားဥပေဒစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု စမ္းသပ္ေရးနွင္႔ ရွန္ဟုိင္း လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ စမ္းသပ္ေရး စသည္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ အေရးၾကီး ေဆာင္ရြက္မွု ၂၁ ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio