• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္ကိုသိရွိနားလည္ျခင္းခရီး အစီအစဥ္မ်ား

(GMT+08:00) 2014-03-27 13:07:53

 

က်င္းပမည့္ အခ်ိန္- ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၆ရက္ေန႔အထိ

က်င္းပရာေနရာမ်ား- ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး

ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ဌာနမ်ား

တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသတင္းျပန္ၾကားေရးရံုး

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတရုတ္သံရံုး

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ျမန္မာႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

အစီအစဥ္မ်ား-

၁၊ ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနား

က်င္းပမည့္အခ်ိန္- ဧၿပီလ ၂ရက္ေန႔

က်င္းပရာေနရာ- ေနျပည္ေတာ္ MRTVဇာတ္ရံု

ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနာတြင္ တရုတ္ျပည္ကိုသိရွိနားလည္ျခင္းဟု အမည္ေပးထားသည့္ အႏုပညာ ပေဒသာကပဲြ တစ္ခု တင္ဆက္ပါမည္။ ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားကို MRTVႏွင္႔ Skynetမွ ထုတ္လႊင္႔မည္။

 

၂၊ တရုတ္ျပခန္း

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း စတုရန္း မီတာ ၁၅၀ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေနရာကို ေပးပါသည္။ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ သတင္းျပန္ၾကားေရးရံုးႏွင္႔ ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရ တို႔သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ တရုတ္၊ အဂၤလိပ္ႏွင္႔ ျမန္မာ ဘာသာ၃မ်ိဳးျဖင္႔ ေရးသားထားေသာ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ပတ္သက္သည့္ ဓါတ္ပံု စာအုပ္ ၅၀၀၀-ေက်ာ္ႏွင္႔ ကြန္ပ်ဴတာ အပါအဝင္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို လွဴဒါန္းမည္။ ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ တရုတ္ျပခန္းကို တည္ေထာင္ၾကပါမည္။

ျပခန္းတည္ေထာင္ျခင္း အခမ္းအနား

က်င္းပမည့္အခ်ိန္- ဧၿပီလ ၃ရက္ေန႔

က်င္းပရာေနရာ- ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

 

၃၊ တရုတ္ႏွင္႔ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ သာယာလွပမႈႏွင္႔ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ

ဓါတ္ပံုစာအုပ္

အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း မိတ္ေဆြျဖစ္ ဆက္ဆံေရးႏွင္႔ လက္တဲြ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ပုဒ္ျဖင္႔ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ျမန္မာ သဘာဝ ရႈခင္းသာ၊ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင္႔ဆက္စပ္ေနသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ရိုးရာ ဓေလ႔ထံုးစံႏွင္႔ သဘာဝ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ အပါအဝင္ အလႊာေပါင္းစံုမွ အေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ စာၾကည့္တိုက္ႏွင္႔ တကၠသိုလ္မ်ားအား ၄င္းဓါတ္ပံုစာအုပ္ ကို လက္ေဆာင္ေပး မည္ျဖစ္သည္။

 

 

 

၄၊ မီဒီယာမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ

တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ သတင္းျပန္ၾကားေရးရံုး ဥကၠ႒ ဆိုက္ျမင္ေက်ာ္သည္ ၄င္း မီဒီယာမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို ဦးစီး က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ Yangon Times၊ 7 Day Newsႏွင္႔ Skynet အပါအဝင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အဓိက မီဒီယာမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တက္ေရာက္ၾကပါမည္။

က်င္းပမည့္ အခ်ိန္- ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔

က်င္းပရာေနရာ- ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံရံုး

 

၅၊ တီဗီကားမ်ားေပးအပ္ျခင္း စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပဲြ အခမ္းအနား

တရုတ္ႏွင္႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ သက္ဆိုင္ရာတို႔သည္ ရုပ္ရွင္ကား၊ တီဗီကားမ်ား ေပးအပ္ျခင္းဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၾကပါမည္။ တရုတ္သည္ ျမန္မာဘက္သို႔ တီဗီကားႏွင္႔ မွတ္တမ္း ရုပ္ရွင္ကားမ်ား ထုတ္လႊင္႔ရန္အတြက္ အခမဲ႔ ေပးပါမည္။

က်င္းပမည့္အခ်ိန္- ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔

က်င္းပရာေနရာ- Skynet ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန

 

၆၊ တရုတ္ ရုပ္ရွင္ႏွင္႔ တီဗီကားမ်ား ျပသမႈ

လင္နဲ႔မယားလွ်ာနဲ႔သြား ဟူေသာ ျမန္မာဘာသာ ေနာက္ခံစကားေျပာ တရုတ္ တီဗီ ဇာတ္လမ္းတဲြကို မတ္လ ၂၆ရက္ေန႔ ည ၉နာရီ မိနစ္၂၀အခ်ိန္တြင္ Skynet MNTV အခမဲ႔ ရုပ္သံလိုင္း၌ စတင္ထုတ္လႊင္႔မည္။ ၂၆ရက္ေန႔ႏွင္႔ ၂၈ရက္ေန႔ညတြင္ တစ္ပိုင္းစီ ထုတ္လႊင္႔မည္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ မွစ၍ ဗုဒၶဟူးေန႔ညတိုင္းတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ပိုင္းထုတ္လႊင္႔ ပါမည္။

 

ပ်ဴေခတ္မွ အ႔ံဘြယ္ကေျခသည္ တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြကို ဧၿပီလ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ထုတ္လႊင္႔မည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔ တစ္ပိုင္းျဖင္႔ ၄၂ရက္ ဆက္တိုက္ ထုတ္လႊင္႔မည္ ျဖစ္သည္။

တရုတ္အာကာသခရီးစဥ္ အပါအဝင္ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကား ၁၁ကားကို ျမန္မာဘာသာ စာတန္းထုိးျခင္းႏွင္႔ ေနာက္ခံစကားေျပာျခင္းျဖင္႔ မတ္လ ၂၀ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ကား ထုတ္လႊင္႔ ခဲ႔ပါသည္။

 

၇၊ ပ်ဴေခတ္မွ အံ႔ဘြယ္ကေျခသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္လႊင္႔ျခင္း အခမ္းအနား

က်င္းပမည့္အခ်ိန္- ဧၿပီလ ၃ရက္ေန႔

က်င္းပရာေနရာ- Sky Star ဟိုတယ္

 

 

၈၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား တရုတ္သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပဲြ ဆုခ်ီးျမွင္႔ျခင္း၊ ပေဒသာကပဲြႏွင္႔ ဓါတ္ပံုစာအုပ္ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း အခမ္းအနား

က်င္းပမည့္အခ်ိန္- ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔

က်င္းပရာေနရာ- မႏၲေလးအမ်ိဳးသားဇာတ္ရံု

 

၉၊ တရုတ္-ျမန္မာ မီဒီယာမ်ား အျပန္အလွန္ ခရီးလွည့္လည္ျခင္း

တရုတ္ဘက္မွ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ယခုႏွစ္ မတ္လ ဒုတိယ ၁၀ရက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ အဓိက မီဒီယာမ်ားမွ သတင္းေထာက္ ၇ဦးသည္ တရုတ္ျပည္ ပီကင္းႏွင္႔ ယူနန္သုိ႔ လာေရာက္ခရီးလွည့္လည္ၿပီး သတင္းရယူခဲ႔ပါသည္။

 

   Webradio