• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး အရည္အခ်င္း မွန္မွန္ တုိးတက္လာ

(GMT+08:00) 2018-07-11 09:58:05

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ေရးရာ ဦးစီးဌာနက ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ၊ ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္း အတြင္း တရုတ္ျပည္ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးနွင္႔ အသုံးျပဳေရး အရည္အခ်င္းမွာ မွန္မွန္ တုိးတက္လာေၾကာင္း၊ အဓိက ပညာမူပုိင္ခြင္႔ ဆုိင္ရာ လ်ာထားခ်က္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ အသင္႔အတင္႔ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာေၾကာင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး မူပုိင္ခြင္႔ လဲႊအပ္ျခင္းနွင္႔ ပုိင္ဆုိင္ျခင္း ပမာဏ အနက္ ျပည္တြင္း၏ အခ်ိဳးအစားမွာ မွန္မွန္ တုိးလာေနေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ဥပေဒ က်င္႔သုံးမႈကုိ အားျဖည္႔ၿပီး ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ဆင္႔တုိး ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ေရးရာ ဦးစီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ဟူဝင္ေဟြက၊ ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ ျပည္တြင္း မူပုိင္ခြင္႔ လဲႊအပ္ျခင္းနွင္႔ ပုိင္ဆုိင္ျခင္း ပမာဏမွာ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၆ ႔၅ ရာခုိင္နွုန္းနွင္႔ ၁၉ ႔၅ ရာခုိင္နွုန္း အသီးသီး တုိးလာေၾကာင္း၊ မူပုိင္ခြင္႔ လဲႊအပ္ျခင္းနွင္႔ ပုိင္ဆုိင္ျခင္း ပမာဏ အနက္ ျပည္တြင္း၏ အခ်ိဳးအစားမွာ မွန္မွန္ တုိးတက္လာၿပီး ၇၈ ႔၈ ရာခုိင္နွုန္းနွင္႔ ၆၉ ရာခုိင္နွုန္းအထိ အသီးသီး ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio