• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အေမရိကန္က ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြ လႈံ႔ေဆာ္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ နုိင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း တစ္ခုလုံးကုိ ထိခုိက္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ား ယူဆ

(GMT+08:00) 2018-07-09 09:46:20

ယခုလ ၆ ရက္ေန႔ကစၿပီး အေမရိကန္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ တရုတ္ကုန္ပစၥည္းအေပၚ အခြန္ ၂၅ ရာခုိင္နွုန္း တုိးေကာက္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြကုိ လႈံ႔ေဆာ္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ တရုတ္ စီးပြါးေရး ပညာရွင္မ်ားက၊ အေမရိကန္၏ လုပ္ရပ္သည္ စီးပြါးေရး ဥပေဒသနွင္႔ မကုိက္ညီေၾကာင္း၊ နုိင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း တစ္ခုလုံးကုိ ထိခုိက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားပါသည္။

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန နုိင္ငံတကာ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ သုေတသနဌာန သုေတသီ ေမရွင္ယုက၊ စီးပြါးေရး ရႈေထာင္႔အရ ၾကည္႔ပါက၊ အေမရိကန္က ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြကုိ လႈံ႔ေဆာ္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စီးပြါးေရးဆုိင္ရာ ေလာ႔ဂ်စ္ မက်ေၾကာင္း၊ တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္အၾကား အျငင္းပြါးမႈသည္ လုိရင္းသေဘာအားျဖင္႔ ဗုိလ္က်စုိးမုိးေရးနုိင္ငံ ျဖစ္သည္႔ အေမရိကန္က ထြန္းသစ္စ နုိင္ငံၾကီး ျဖစ္သည္႔ တရုတ္နုိင္ငံ အား ဟန္႔တားမႈ ျပဳျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ သုေတသန တံခြန္အသင္း နုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ သုေတသနဌာန ဒုဌာနမႉး ပုိင္မင္က၊ ကမၻာ႔ စီးပြါးေရး ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ျဖစ္ေနသည္႔ ယေန႔ေခတ္တြင္ အေမရိကန္က ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြ လႈံ႔ေဆာ္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ နုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး စည္းစနစ္၊ နုိင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း တစ္ခုလုံး အေပၚ ဂယက္ရုိက္ခတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားပါသည္။

   Webradio