• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေဟာင္ေကာင္ အမိနုိင္ငံရင္ခြင္သုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သည္မွာ ၂၁ နွစ္ ျပည္႔ၿပီ

(GMT+08:00) 2018-07-02 09:27:22

ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔သည္ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသက အမိနုိင္ငံ ရင္ခြင္သုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ႔သည္႔ ၂၁ နွစ္ ျပည္႔ေျမာက္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းေန႔၌ က်င္းပေသာ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္၊ ေဟာင္ေကာင္ရွိ တရုတ္ ဗဟုိ ျပည္သူ႔အစုိးရ ရုံးဥကၠ႒ ဝမ္ၾကည္႔မင္က၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး လမ္ခ်င္ယြယ္နုိ ဦးေဆာင္ေသာ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အစုိးရသည္ အာဏာက်င္႔သုံးျခင္းမွာ တစ္နွစ္ ျပည္႔ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ လူမႈေရး အေျခအေနမွာ မွန္မွန္ တုိးတက္လာေနေၾကာင္း၊ ယင္းအေပၚ ဗဟုိအစုိးရက ခ်ီးက်ဴးၿပီး ေဟာင္ေကာင္ လုပ္ငန္းေပါင္းစုံတုိ႔ က်ယ္က်ယ္႔ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံကာ ျပည္မၾကီးမွ ျပည္သူမ်ား၏ ခ်ီးက်ဴးမႈလည္း မ်ားစြာ ရရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

၁ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက က်င္းပေသာ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး လမ္ခ်င္ယြယ္နုိက၊ ေဟာင္ေကာင္ အမိနုိင္ငံ ရင္ခြင္သုိ႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္သည္႔ ၂၁ နွစ္ အတြင္း အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အစုိးရသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ စနစ္ နွစ္မ်ိဳး၊ ေဟာင္ေကာင္ကုိ ေဟာင္ေကာင္သူ ေဟာင္ေကာင္သားမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင္႔ အဆင္႔ျမင္႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ကုိ အာရွ အပါအဝင္ ကမၻာၾကီး၌ အားသာခ်က္ ရွိေစသည္႔အျပင္ နုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး အခ်က္အခ်ာ ေနရာကုိလည္း ထိန္းသိမ္းနုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio