• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေျမာက္ေတာင္ ကုိးရီးယားအဆင္႔ျမင္႔ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရပ္ဆုိင္းမည္ဟု ေျမာက္ကုိးရီးယား ဆုိ

(GMT+08:00) 2018-05-16 11:11:37

မၾကာခင္က ေတာင္ကုိးရီးယားႏွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔သည္ ေျမာက္ကုိးရီးယားကုိ ရည္စူးေသာ အတုိင္းအတာၾကီးမားသည္႔ ပူးတြဲ စစ္ေရး ေလ႔က်င္႔ပြဲစေသာ ရန္စမႈ ႏွင္႔ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ သတိျပဳမိေသာေၾကာင္႔ ေျမာက္ကုိးရီးယားသည္ မူလအတုိင္း ေမလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္႔ ေျမာက္ေတာင္ အဆင္႔ျမင္႔ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ရေၾကာင္း၊ ေတာင္ကုိးရီးယားႏွင္႔အတူ လက္ရွိအေျခအေနကုိ ျဖစ္ေစၾကေသာ အေမရိကန္အေနႏွင္႔ က်င္းပေတာ႔မည္႔ ေျမာက္ကုိးရီးယား၊အေမရိကန္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ၏ ကံၾကမၼာကုိလည္း ဆင္ျခင္သံုးသပ္သင္႔ေၾကာင္း ၁၆ရက္ေန႔ နံနက္လင္းအားၾကီးအခ်ိန္က ေျမာက္ကုိးရီးယား ဗဟုိ သတင္းဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ေမလ ၁၁ရက္ေန႔က ေတာင္ကုိးရီးယားတြင္ ေတာင္ကုိးရီးယား ႏွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔သည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားကိုရည္စူးေသာ အတုိင္းအတာၾကီးမားသည္႔ ပူးတြဲ စစ္ေရး ေလ႔က်င္႔ပြဲကုိ စတင္က်င္းပျခင္းသည္ ပန္မြန္ဂၽြန္ေၾကညာခ်က္အေပၚ တမင္သက္သက္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေကာင္းဖက္သုိ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေနေသာ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ အေျခအေနကုိ ေက်ာခုိင္းကာ တမင္သက္သက္ စစ္ေရးရန္ျပဳထားမႈျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio