• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လီေခ႔ခ်န္သည္ ထရီနီဒက္နွင္႔တုိဘာဂုိဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ေတြ႔ဆံု

(GMT+08:00) 2018-05-15 16:25:32

ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ႔ခ်န္သည္ ပီကင္းျမိဳ႔၌ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ခရီးလွည္႔လည္ေနေသာ ထရီနီဒက္နွင္႔တုိဘာဂုိ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရိုလီႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ "Belt and Road" အဆိုျပဳခ်က္ျဖင္႔ ထရီနီဒက္နွင္႔တုိဘာဂုိႏိုင္ငံႏွင္႔မဟာဗ်ဴဟာဆက္္ဆံမႈကိုဖြံ႔ျဖိဳးေစျပီး အေျခခံအေဆာက္ အအံုတည္ေဆာက္ေရး၊ စြမ္းအင္၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးစသည္႔ နယ္ပယ္မ်ား၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို တြန္းအားေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ သည္ဟု စီအာအိုင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရိုလီက ထရီနီဒက္နွင္႔တုိဘာဂုိႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္တစ္ျပည္တည္းသာရွိေရးမူကို စြဲကိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

   Webradio