• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

Yulin ၿမိဳ႕ရဲ႕သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ စက္ရံုမ်ားသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္

(GMT+08:00) 2018-05-15 13:18:38

ေမ ၁၄ ၂၀၁၈ Yulin, Shaanxi

ႏိုင္ငံတကာမွ ဖိတ္ေခၚထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ယေန႔ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာေတာ့ Shaanxi ျပည္နယ္ Yulin ၿမိဳ႕မွာရွိတ့ဲ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ စက္ရံုမ်ားသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ခ့ဲၾကပါတယ္။
ပထမဆံုးအေနနဲ႔ Yulin ၿမိဳ႕ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းအဆက္ဆက္နဲ႔ ေဒသရဲ႕ အဓိကထြက္ကုန္မ်ား အေၾကာင္းကို Yulin Exhibition Hall မွာ ေလ့လာခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ေဒသရဲ႕ ေရွးေခတ္က အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း တစ္စုတစ္စည္းတည္း တင္ျပထားၿပီး အထင္ကရ လည္ပတ္စရာေနရာမ်ားရဲ႕ အေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ခ့ဲရပါတယ္။
အ့ဲေနာက္မွာေတာ့ Beijing မွာတည္ရွိတ့ဲ The Great Wall ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တ့ဲ Yulin ၿမိဳ႕က Zenbeitai Great Wall သို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ခမ္းနားတ့ဲေရွးေခတ္ခံတပ္တည္ေဆာက္ပံုကို အနီးကပ္ေလ့လာခ့ဲရၿပီး ေရွးေခတ္ဘုရင္မ်ားလက္ထက္က ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ပံုမ်ားကိုလည္း ေလ့လာခ့ဲၾကပါတယ္။
Yulin Forestry Exhibition Hall ကိုလည္းသြားေရာက္ၿပီး အ့ံၾသဖြယ္ရာေကာင္းတ့ဲ Yulinၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းလမ္းမ်ားကို သိရွိခ့ဲရၿပီး ေဒသထြက္ စားေသာက္ကုန္ အသီးအႏွံမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္က်က္စားလ်က္ရွိေသာ တိရစာၦန္အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုပါ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေလ့လာခ့ဲရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ Shannxi Future Energy and Chemicals Co,. Ltd သို႔သြားေရာက္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးမွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေနေသာ စက္ရံုအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခ့ဲၾကပါတယ္။
Shannxi Sheep Leader Costume Enterprise co,. Ltd သို႔သြားေရာက္ၿပီး သိုးေမြးမွ တစ္ဆင့္ လူသံုးအဝတ္အထည္ေတြျဖစ္လာေအာင္ ခ်ဳပ္လုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း စက္ရံုမွာသြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲပါတယ္။

   Webradio