• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပူတင္သည္၊ Hassan Rowhani နွင္႔ ဖုန္းဆက္

(GMT+08:00) 2018-04-16 10:07:11

      ရုရွားနိုင္ငံသမၼတ ပူတင္သည္၊ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က အိရန္နိုင္ငံ သမၼတ Hassan Rowhani နွင္႔ တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္ခဲ႔သည္။ ထုိသို႔တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္ခဲ႔ရာ၌ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္တို႔က အေမရိကန္နွင္႔ ၄င္း၏ မဟာမိတ္နိုင္ငံမ်ားအေနနွင္႔၊ ဆီးရီးယားအေပၚ စစ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈသည္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ႔ျပီး၊ နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင္႔ ဆီးရီးယား ျပႆနာေျဖရွင္းေရးအလားအလာကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္နွစ္ဦးနွစ္ဖက္တို႔သည္၊ ယီမင္အပါအဝင္အေရွ႔အလယ္ပိုင္းေဒသ အေျခအေန နွင္႔ ရုရွား-အီရန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈအားျဖည္႔ျပဳလုပ္ေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္း အရာမ်ားနွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။

   Webradio