• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္၏ နည္းပညာ လဲႊေျပာင္းေရးနွင္႔ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ဆုိင္ရာ အေမရိကန္၏ အျပစ္တင္ျခင္းသည္ အေထာက္အထား လုံးဝ မရွိ

(GMT+08:00) 2018-04-09 09:27:35

တရုတ္ျပည္၏ "၃၀၁ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွု" အရ နည္းပညာ လဲႊေျပာင္းေရးနွင္႔ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ဆုိင္ရာ အေမရိကန္၏ အျပစ္တင္ျခင္းနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး တရုတ္ စီးပြါးေရးနွင္႔ ဘ႑ာေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက၊ အေမရိကန္၏ အျပစ္တင္ ေျပာဆုိျခင္းသည္ အေထာက္အထား လုံးဝ မရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားအၾကား နည္းပညာ လဲႊေျပာင္းျခင္းသည္ ကုိယ္႔ဆနၵ အေလာက္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ တရုတ္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၾကီးမားေသာ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက၊ အေမရိကန္က တရုတ္ျပည္ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ အထင္ေသး သေဘာ ပါေသာ အခြန္ တုိးေကာက္ျခင္းသည္ ကမၻာ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႔ WTO ၏ သက္ဆုိင္ရာ ကတိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးရာ က်ျပီး WTO ၏ အေျခခံမူကုိ တုိက္ရုိက္ ေက်ာခုိင္း ခ်ိဳးေဖါက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ၾကပါသည္။

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ စာရင္းအရ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ အေမရိကန္သည္ တရုတ္ မူပုိင္ခြင္႔ ၂၃၆၇၉ ရပ္ လႊဲေျပာင္း အသုံးျပဳခြင္႔ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္လည္း တရုတ္နုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆုံးေသာ မူပုိင္ခြင္႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခ်က္ ၁ သန္း ေက်ာ္ေသာ နုိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ (ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio