• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္၏ ရုပ္သြင္ နုိင္ငံတကာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမွု အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00) 2018-01-08 09:17:03

မၾကာမီက ယေန႔ေခတ္ တရုတ္နွင္႔ နုိင္ငံတကာေရးရာ သုေတသနဌာနသည္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုနွစ္အထိ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္၏ ရုပ္သြင္ဆုိင္ရာ နုိင္ငံတကာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမွု အစီရင္ခံစာကုိ ပီကင္း၌ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္၊ ျခံဳျပီး ၾကည္႔လွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ တရုတ္ျပည္၏ ရုပ္သြင္သည္ မွန္မွန္ ျမင္႔တင္ လာေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး ကမၻာေပၚတြင္ ၾသဇာေညာင္းမွုသည္ ကမၻာ႔ ဒုတိယ ေနရာတြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္၏ သိပၸံနည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္ စြမ္းအားသည္ ခ်ီးက်ဴးမွု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိေနေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပထားသည္။

တရုတ္ အစားအစာ၊ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆးပညာနွင္႔ ဝူရွဴးသုိင္းတုိ႔သည္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမွုကုိ ကုိယ္စား အျပဳနုိင္ဆုံးေသာ အေၾကာင္းရပ္ သုံးရပ္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ယင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio