• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၁၀+၃ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ လီေခ႔ခ်န္က အေရွ႔အာရွ စီးပြါးေရး အသုိက္အဝန္း တည္ေထာင္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရန္ ပန္ၾကား

(GMT+08:00) 2017-11-15 09:12:45

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက တရုတ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ဖိလစ္ပုိင္ နုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝး စင္တာ၌ အၾကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ အာဆီယံနွင္႔ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိးရီးယား ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္၊ လီေခ႔ခ်န္က၊ အေရွ႔အာရွ စီးပြါးေရး အသုိက္အဝန္းကုိ တည္ေထာင္ရန္မွာ အာဆီယံနွင္႔ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိးရီးယား ၁၀+၃ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူညီမွုမ်ားကုိ တဆင္႔တုိး အားျဖည္႔ျပီး ေဒသတြင္း တေျပးညီ ျဖစ္ေရးကုိ ေထာက္ခံရန္နွင္႔ အေရွ႔အာရွ စီးပြါးေရး အသုိက္အဝန္းကုိ တြန္းအားေပးရန္ အခ်က္မ်ား ျပသနုိင္မည္ဟု တရုတ္ျပည္က ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

လီေခ႔ခ်န္က၊ အေရွ႔အာရွ စီးပြါးေရး အသုိက္အဝန္း တည္ေထာင္ရာတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ စဲြကုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ေဒသတြင္း စီးပြါးေရး တေျပးညီ ျဖစ္စဥ္ကုိ တြန္းအားေပးျပီး ေပါင္းစပ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင္႔ အက်ိဳးတူ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio