• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လီေခ႔ခ်န္သည္ အေရွ႔အာရွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အစည္းအေဝး တက္ေရာက္မည္၊ ဖိလစ္ပုိင္သုိ႔ ခရီးလွည္႔လည္မည္

(GMT+08:00) 2017-11-07 09:32:03

အာဆီယံ အလွည္႔က် သေဘာပတိ နုိင္ငံ ဖိလစ္ပုိင္နုိင္ငံ သမၼတ ဒူတာတယ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရုတ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔ အထိ မနီလာ၌ က်င္းပမည္႔ အေရွ႔အာရွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ျပီး ဖိလစ္ပုိင္နုိင္ငံသုိ႔လည္း တရားဝင္ ခရီး လွည္႔လည္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ယခုလ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး လက္ေထာက္ ခ်င္ေရွာင္တုန္းက၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ အေရွ႔အာရွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု နက္ရွဳိင္းေစေရး ဆုိင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္သစ္ ၃၀ ရပ္ကုိ တင္ျပမည္ ျဖစ္ျပီး တရုတ္-အာဆီယံ ဆက္ဆံမွု အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရးကုိ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ဖိလစ္ပုိင္ ခရီးစဥ္နွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ခ်င္ေရွာင္တုန္းက၊ လီေခ႔ခ်န္သည္ ဖိလစ္ပုိင္ သမၼတ ဒူတာတယ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒နွင္႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio