• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုနွစ္ ပထမ ၉ လ အတြင္း တရုတ္ျပည္ စက္မွု စီးပြါးေရး ျမန္ျမန္မွန္မွန္ တုိးတက္လာ

(GMT+08:00) 2017-10-30 09:56:41

တရုတ္ စက္မွုနွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္က၊ ယခုနွစ္ ပထမ ၉ လ အတြင္း တရုတ္ျပည္ စက္မွု စီးပြါးေရး လည္ပတ္မွု အေျခအေနသည္ လ်ာထားသည္ခ်က္ ေကာင္းမြန္ပါေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္ စက္မွုနွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန လည္ပတ္မွု အေျခအေန တုိင္းတာ ညွိနွုိင္းေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ က်င္႔လိရွင္းက၊ ယခုနွစ္ ပထမ ၉ လ အတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မွု တုိးတက္မွု တန္ဖုိး တုိးတက္နွုန္းမွာ ၇ ႔၃ ရာခုိင္နွုန္း ရွိေၾကာင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု အေျခအေန ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၄၈ ရာခုိင္နွုန္း ရွိျပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၁၀ ႔၆ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း၊ ၉ လအတြင္း စုစုေပါင္း အျမတ္အစြန္းသည္လည္း ၂၂ ႕၈ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio