• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

စနစ္တည္ေဆာက္ေရးသည္ တရုတ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးဟု စင္ကာပူ ပညာရွင္ဆို

(GMT+08:00) 2017-10-10 16:21:40

၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံကို ယခုလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္းတြင္ ဖြင္႔လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ပညာရွင္မ်ားသည္ ယင္းအေရးႀကီးသည့္ အစည္းအေဝး အေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အာရံုစိုက္ေနၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

စင္ကာပူ အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္ အေရွ႕အာရွ သုေတသန ဌာန ဌာနမွဴး၊ ပါေမာကၡ က်င္႔ယံုညဏ္က စီအာအိုင္ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ရာ မၾကာခင္ ႏွစ္မ်ားက တရုတ္ျပည္၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တည္ေဆာက္ျခင္း အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္႔ ခဲြမရေၾကာင္း၊ ၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ က်င္းပခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ စီးပြားေရး ဆက္တိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈေရး တည္ၿငိမ္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ နယ္ပယ္မ်ား၌ လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးကတ္လာေနေၾကာင္း၊ ယင္းဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားတြင္ စနစ္တည္ေဆာက္ေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ လူမႈေရးႏွင္႔ ဥပေဒ စနစ္မ်ားမွ လိုအပ္မႈႏွင္႔ ကိုက္ညီေၾကာင္းလည္း ယူဆသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

   Webradio