• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၇ ခုနွစ္ နုိင္ငံတကာ စက္ရုပ္ ညီလာခံ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2017-08-24 09:26:21

၅ ရက္ၾကာ က်င္းပမည္႔ နုိင္ငံတကာ စက္ရုပ္ညီလာခံကုိ ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။ ယခုအၾကိမ္ ညီလာခံ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ နုိင္ငံတကာ စက္ရုပ္ သုေတသနျပဳေရးနွင္႔ ဆန္းသစ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ ျပသရန္နွင္႔ နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုနွင္႔ ဆန္းသစ္တီထြင္မွုဆုိင္ရာ ပလက္ေဖါင္းကုိ ထူေထာင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

ယခုအၾကိမ္ ညီလာခံ က်င္းပစဥ္အတြင္း ဖုိရမ္၊ ျပပဲြနွင္႔ ျပိဳင္ပဲြမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စက္ရုပ္နယ္ပယ္တြင္ နာမည္ၾကီး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၁၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

နုိင္ငံတကာ စက္ရုပ္ညီလာခံကုိ တရုတ္ သိပံၸနည္းပညာ အသင္း၊ စက္မွုနွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ဝန္ၾကီးဌာန၊ ပီကင္း အစုိးရဌာနတုိ႔ ပူးတဲြ က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio