• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကင္ညာ သမၼတ ကင္ယာတာသည္ သမၼတ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္မည္

(GMT+08:00) 2017-08-12 08:56:56

ကင္ညာနုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မတီမွ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ မဲေပးပဲြ မဲေရတြက္မွု ရလဒ္အရ၊ က်ဴဘီလီပါတီမွ သမၼတေလာင္း ျဖစ္သူ၊ လက္ရွိ သမၼတ ကင္ယာတာသည္ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အနုိင္ ရရွိျပီး သမၼတ အျဖစ္ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ေနာက္ဆုံး မဲေရတြက္မွု ရလဒ္အရ ကင္ယာတာသည္ မဲ ၅၄ ႔၂၇ ရာခုိင္နွုန္း ရရွိခဲ႔သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio