• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

နန္ကင္းျမိဳ႔ ဘုိးဘြားမ်ား ထမင္းစားေဆာင္ လုပ္ငန္းစဥ္

(GMT+08:00) 2017-08-12 08:50:56

လြန္ခဲ႔သည္႔ ၂၀၁၅ ခုနွစ္က တရုတ္ျပည္ နန္ကင္းျမိဳ႔ အုိင္ေတ ရန္ပုံေငြအဖဲြ႔သည္ အာလီဖိတ္ ကုမၸဏီနွင္႔ ပူးေပါင္းျပီး သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားအား အက်ိဳးေဆာင္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ႔သည္။ နန္ကင္းျမိဳ႔ရွိ မသန္မစြမ္းေသာ၊ တစ္ေယာက္တည္း ေနထုိင္ေသာ ခုိကုိးကာမဲ႔ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားအား အိမ္တုိင္ရာေရာက္ အက်ိဳး ေဆာင္ေပးေနသည္။ ဘုိးဘြားမ်ား ထမင္းစားေဆာင္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယင္းတုိ႔ အနက္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

ယခု နန္ကင္းျမိဳ႔တြင္ ဘုိးဘြားမ်ား တထင္းစားေဆာင္ ၅၆ ခု ရွိျပီ ျဖစ္ျပီး သက္ၾကီးရြယ္အုိ ၅ သိန္းေက်ာ္ အက်ိဳးခံစားေနရေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio