• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေတာင္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈကို အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း မိတ္ေဆြျဖစ္ ဆက္ဆံေရးမူ အရ ေျဖရွင္းသင္႔ဟု ဖိလစ္ပိုင္ဆို

(GMT+08:00) 2017-07-13 15:21:45
    ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔က ေတာင္ပင္လယ္ ျပႆနာ ဆိုင္ရာ အႏုညာတ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဟူသည္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည့္ ၁ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ျခင္း ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာ ေတာင္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈကို အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း မိတ္ေဆြျဖစ္ ဆက္ဆံေရးမူ အရ ေျဖရွင္းသင္႔သည္ဟု ဒူတာတယ္ အစုိးရက ယူဆေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု တရုတ္ ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္ သတင္းစာမွ သတင္းအရ သိရသည္။
   Webradio