• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေတာင္ပင္လယ္ ျပႆနာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဖိလစ္ပိုင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00) 2017-07-13 15:19:57

ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ ေတာင္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈကို အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း မိတ္ေဆြျဖစ္ ဆက္ဆံေရးမူ အရ ေျဖရွင္းသင္႔ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

၄င္းေၾကညာခ်က္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထိုေန႔က တုန္႔ျပန္ေျပာၾကားရာတြင္ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ တိုက္ရိုက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင္႔ သက္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းရန္ တေလွ်ာက္လံုး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ပညာရွင္မ်ားက ၿခံဳၿပီးၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၄င္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး လက္ရွိ ေတာင္ပင္လယ္ အေျခအေန စီမံထိန္းခ်ဳပ္ေရး အတြက္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။

 

   Webradio