• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဟိုုင္နန္ကြ်န္း၊တင့္အမ္းေကာက္ညွင္းထုုပ္ပြဲေတာ္ ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း

(GMT+08:00) 2017-05-27 15:48:57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဟိုုင္နန္ကြ်န္း၊တင့္အမ္းခရိုုင္၊လံုုးဟူျမိဳ႕နယ္၊ေကာင္းလင္ေက်းရြာမွာရွိတဲ့က်န္းရြဲ႕စြန္းေရွးေဟာင္းအိမ္ဟာ..သမိုုင္းမွတ္တမ္းဝင္အိမ္ျဖစ္ပါတယ္။တရုုတ္ မင္မင္းဆက္ေခတ္နဲ႕မန္ခ်ဴးမင္းဆက္ေခတ္မွာ က်န္းရြဲ႕စြန္းဟာ နန္းတြင္းစာေမးပြဲဝင္ေျဖရာ တရုုတ္ျပည္တစ္ျပည္လံုုးရွိ နန္းတြင္းစာေမးပြဲဝင္ေျဖသူမ်ားထဲမွာ တတိယေနရာကေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေကာင္းလင္ေက်းရြာေလးဟာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

   Webradio