• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရာသီဥတုဆိုင္ရာေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးေရးအေပၚ တရုတ္ေထာက္ခံမႈ ကုလအရာရွိခ်ီးက်ဴး

(GMT+08:00) 2017-05-19 12:14:15

      ကုလသမဂၢရာသီဥတုေျပာင္းလဲေရးမူေဘာင္စာခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴးရံုးမွ အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴး Patricia Espinosa က၊ ဘြန္းျမိဳ႔၌ က်င္းပသည္႔ ကုလသမဂၢ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ပထမအၾကိမ္ရာသီဥတုဆိုင္ရာေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အေနနွင္႔၊ အတြင္းေရးမွဴးရံုး၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အလြန္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထားျဖင္႔ ေထာက္ခံခဲ႔သည္ဟုေဖာ္ျပသည္႔အျပင္၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေရးဘက္မ်ားအေနနွင္႔၊ကုလသမဂၢ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေရး မူေဘာင္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာဘက္မ်ားအေနနွင္႔၊ ကတိျပဳခ်က္အတိုင္း ပဲရစ္စာခ်ဳပ္ကို ထိန္းသမ္းကာကြယ္ရန္ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ပန္ၾကားခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

နိုင္ငံအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္၊ ေမလ ၈ ရက္ေန႔မွစ၍၊ ဘြန္းျမိဳ႔ ၌ ဆယ္ရက္ၾကာ က်င္းပသည္႔ ကုလသမဂၢ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ပထမအၾကိမ္ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ႔ၾကသည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။

   Webradio