• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကြမ္ရွီးတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္ စူးစမ္းေလ႔လာ

(GMT+08:00) 2017-04-20 14:47:26

ဧၿပီလ ၁၉ရက္ေန႔က တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ျပည္ ကြမ္ရွီး ကၽြမ္႔လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသတြင္ ေလ႔လာၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ကြမ္ရွီး၏ ေတာင္ပိုင္းရွိ ေပဟိုင္ၿမိဳ႕သို႔ အရင္ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ေပဟိုင္ၿမိဳ႕၏ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းမွာ စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၃ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး လူဦးေရ ၁သန္း၇သိန္းရွိေၾကာင္း၊ ေပဟိုင္သည္ တရုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းေဒသႏွင္႔ အာဆီယံကို ဆက္စပ္ေနေသာ အဆင္အေျပဆံုး ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ေပဟိုင္ၿမိဳ႕ ေထ်ရွန္းေကာင္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေလ႔လာၾကည့္ရႈရာတြင္ မိမိသည္ ဟိုဖူဟန္႔မင္းဆက္ေခတ္သမိုင္းျပတိုက္ႏွင္႔ ေထ်ရွန္းေကာင္ဆိပ္ကမ္း၌ လာေရာက္စူးစမ္းေလ႔လာခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းေနရာ၂ခုသည္ One Belt and Roadႏွင္႔  ဆက္စပ္မႈ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ ေပဟိုင္သည္ ေရွးေဟာင္းပင္လယ္ျပင္ ပိုးလမ္းမႀကီး၏ သမိုင္းအဓိပၸါယ္ ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ ၂၁ရာစုႏွစ္ ပင္လယ္ျပင္ ပိုးလမ္းမႀကီး အခန္းက႑သစ္ကို ဖြင္႔လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္၊ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ၿပီးခဲ႔သည့္ ၃ႏွစ္က မိမိ One Belt and Roadအဆိုျပဳခ်က္ကို တင္ျပခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုႀကီးမွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ တုံ႔ျပန္မႈ ရရွိေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ ပီကင္း၌ One Belt and Road ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးဖိုရမ္ကို က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္က အရွိန္အဝါႀကီးသူ ၂၀ေက်ာ္သည္ ယခုအႀကိမ္ ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ One Belt and Roadက လူအမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ ျဖစ္သည္ကို ျပဆိုေနေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ One Belt and Roadမူေဘာင္အတြင္း တရုတ္ျပည္၏ တံခါးဖြင္႔မႈႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပး သလို "ရာစုႏွစ္ ၂ခု"ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို တြန္းအားေပးကာ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

   Webradio