• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာကို မေလးရွား ထားရွိမည္

(GMT+08:00) 2017-04-17 13:35:25

ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူဖလွယ္ေရးသည္ ႏိုင္ငံခ်င္း ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ၿပီး အရပ္ဘက္မွ ကူးလူးဖလွယ္မႈကို တြန္းအားေပးကာ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကို နီးစပ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရးသည္ One Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ မေလးရွား ႏိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္မည့္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရး အတြက္ ပလက္ေဖာင္းသစ္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

၄င္းစင္တာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မေလးရွား ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံရံုး ယဥ္ေက်းမႈ ဌာန ဌာနမွဴး က်န္းက်ယ္ရွင္းက မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားက ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စစ္ေရးႏွင္႔ လံုၿခံဳေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံမႈသည္ လက္ေတြ႔က်က် လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အစုိးရခ်င္းႏွင္႔ အရပ္ဘက္ခ်င္း ကူးလူးဖလွယ္မႈ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္းႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ကုန္သြယ္ေရးမွ ကူးလူးဖလွယ္မႈမ်ားသည္ တစ္ေန႔တျခား နက္ရိႈင္းၿပီး လက္ေတြ႔က်လာေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio