• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျမန္မာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အာဏာ က်င္႔သုံးသည္မွာ တစ္နွစ္ျပည္႔ျပီ

(GMT+08:00) 2017-04-11 11:03:15

ယခုလ မတ္လ လကုန္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အာဏာ က်င္႔သုံးခဲ႔ျခင္းသည္ တစ္နွစ္ ျပည္႔ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အကဲခတ္မ်ားက၊ တစ္နွစ္ အတြင္း ျမန္မာနုိင္ငံ အစုိးရနွင္႔ တပ္မေတာ္ ဆက္ဆံမွု၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၊ စီးပြါးေရးနွင္႔ သံတမန္ ေရးမ်ားတြင္ တုိးတက္မွု ရရွိျပီဟု ယူဆၾကေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန၏ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသားထားပါသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင္႔ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ႔ေရး ေဆာင္ပုဒ္ကုိ စဲြကုိင္ျပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔မ်ားဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေရးကုိ အဓိကထားသည္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အစြမ္းကုန္ တြန္းအား ေပးသည္႔ ျပင္၊ တပ္မေတာ္၊ ယခင္ အာဏာရပါတီနွင္႔ တုိင္းရင္းသား နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ဆက္ဆံမွု ေျပျပစ္ေကာင္္းမြန္ေအာင္လည္း အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ျပႆနာ အခ်ိဳ႔အေပၚ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္နွင္႔ သေဘာကဲြလဲြမွု ရွိေန ေသးေသာ္လည္း နွစ္ဖက္အၾကား သေဘာကဲြလဲြမွုကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔ရသည္ဟု ခန္႔မွန္း ရေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အစုိးရသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းကုိ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး တစ္နွစ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ အစြမ္းကုန္ တြန္းအားေပးျပီး ျပည္လုံးကၽြတ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရွိပါက ဘက္စုံ ဖြံ႔ျဖိဳးမွု တုိးတက္မွု ရွိမည္ မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္က ပထမ အၾကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ႔ရာ ယခင္အစုိးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒ အစိတ္အပုိင္းကုိ ဆက္ခံလာေၾကာင္း၊ စီးပြါးေရးနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး စီးပြြါးေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက၊ ယခု ဘ႑ေရးနွစ္တြင္ ျမန္မာ စီးပြါးေရး တုိးတက္နွုန္းမွာ တုိးျမင္႔သြားနုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ သံတမန္ေရးနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး အကဲခတ္မ်ားက အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔၏ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မွု ထင္ရွားသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း အထက္ပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားထားပါသည္။

   Webradio