• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ထုိင္ဝမ္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖၚမ်ား ျပည္မၾကီး၌ လုပ္ငန္း ထူေထာင္ရန္ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည

(GMT+08:00) 2017-03-30 10:34:36

၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ထုိင္ဝမ္ေရးရာရုံး ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ မာေရွာင္ကြမ္က၊ တရုတ္ ျပည္မၾကီးသည္ ယခင္က လုိပင္ ထုိင္ဝမ္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖၚမ်ား ျပည္မၾကီး၌ လုပ္ငန္းထူေထာင္ရန္ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

မာေရွာင္ကြမ္က၊ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ထုိင္ဝမ္ေရးရာရုံးသည္ ထုိင္ဝမ္ ေမြးခ်င္း ေပါက္ေဖၚမ်ား ျပည္မၾကီး၌ လုပ္ငန္း ထူေထာင္ရန္အတြက္ ပလက္ေဖါင္း ၅၃ ခုကုိ ထားရွိ ေပးျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသ မ်ားစြာတြင္လည္း လုပ္ငန္းထူေထာင္ေရး ေငြေၾကး ေထာက္ပံ႔မွု၊ ေလ႔က်င္႔ပ်ိဳးေထာင္မွုနွင္႔ လုပ္ငန္းထူေထာင္ေရးေနရာ စသည္႔ဘက္မ်ားတြင္ ေထာက္ခံေရး မူဝါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ျပီး သက္ဆုိင္ရာဌာနတုိ႔သည္ ထုိင္ဝမ္ လူငယ္မ်ား အပါအဝင္ ထိုင္ဝမ္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖၚမ်ား ျပည္မၾကီးသုိ႔ လာေရာက္ ပညာ သင္ယူရန္၊ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ရန္နွင္႔ ေနထုိင္ရန္ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေလ႔လာ စီစဥ္ ေနေၾကာင္း၊ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ ယခုနွစ္အတြင္ ေရွ႔ဆင္႔ေနာက္ဆင္႔ ထုတ္ျပန္ ေဖၚေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ဆက္လက္ျပီး မာေရွာင္ကြမ္က၊ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္တြင္ မိမိတုိ႔သည္ ထုိင္ဝမ္ ေမြးခ်င္း ေပါက္ေဖၚမ်ား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ကာကြယ္ေရး ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခုနွစ္ နွစ္ဦးပုိင္းတြင္လည္း နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ စာတမ္း အမွတ္-၅ ကုိ ထုတ္ျပန္ျပီး တံခါးဖြင္႔ေရး တုိးျမွင္႔ေရးနွင္႔ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု အသုံးျပဳေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အရပ္ ၂၀ ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio