• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-ၾသစေၾတးလ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ရန္ အခြင္႔အလမ္းေကာင္း ရရွိ

(GMT+08:00) 2017-03-23 15:02:01

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ယခုလ ၂၂ရက္ေန႔ညက ကင္ဘာရာၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတြင္ ၅ရက္ၾကာ တရားဝင္ ခရီးစဥ္ကို စတင္လွည့္လည္ေနေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ယင္းသည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ၁၁ႏွစ္ အတြင္း တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၾသစေၾတးလ် ခရီးစဥ္ ျဖစ္ၿပီး အလြန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ မၾကာခင္ရက္မ်ားက တရုတ္-ၾသစေၾတးလ် ဆက္ဆံေရး အေပၚ ၾသစေၾတးလ်ျပည္တြင္းမွ အာရံုစုက္လာ ၾကေၾကာင္း၊ ၾသစေၾတးလ် ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္၏ ယခုအႀကိမ္ ခရီးစဥ္သည္ အခ်ိန္ကာလသစ္တြင္ ရွိေနေသာ တရုတ္-ၾသစေၾတးလ် ဆက္ဆံမႈကို တြန္းအားေပးႏိုင္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

၂၂ရက္ေန႔က ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ"The Australian"သတင္းစာတြင္ "တရုတ္- ၾသစေၾတးလ် ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးရန္" ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ေဖာ္ျပရာ၌ ယခုအႀကိမ္ ခရီးစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာ၌ မေရရာမႈ တိုးပြားလာၿပီး ဖံြ႔ၿဖိဳးရန္ ဦးတည္ခ်က္ မရွိေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင္႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းၿပီး ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ ခရီးစဥ္ျဖင္႔ တရုတ္ႏွင္႔ ၾသစေၾတးလ် ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သမိုင္းဝင္ အခြင္႔အခါေကာင္းမ်ား အျဖစ္ မွတ္ယူၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈအတြက္ေရာ၊ ကမၻာဖံြ႔ၿဖိ္ဳး တိုးတက္မႈ အတြက္ပါ တြန္းအားေပးရန္ မိမိေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ၾသစေၾတးလ် အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္ အာရွႏွင္႔ ပစိဖိတ္ေရးရာ အကယ္ဒမီမွ မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္တြင္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ စနစ္ အေပၚ မယံုသကၤာ ျဖစ္မႈ မ်ားျပားလာသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တရုတ္ႏွင္႔ ၾသစေၾတးလ် ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင္႔ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ အတြက္ေရာ၊ ပြင္႔လင္းေသာ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ပါ လက္တဲြ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင္႔ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

 

   Webradio