• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပီကင္းေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ေကာ္မတီသည္ ကမၻာတဝွမ္းလံုးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားဖိတ္ေခၚ

(GMT+08:00) 2017-03-20 12:44:14
ပီကင္းေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ေကာ္မတီဝက္ဆိုက္ www.beijing2022.cnမွ မၾကာမီက ဝန္ထမ္းမ်ားဖိတ္ေခၚရန္ ေၾကာ္ျငာထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ ယင္းမွာပထမဆံုးအၾကိမ္ ကမၻာတဝွမ္းလံုးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပီကင္းေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ သတင္းအရသိရပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ဝန္ထမ္းဖိတ္ေခၚရန္ေၾကာ္ျငာထဲတြင္ အလုပ္ေနရာစုစုေပါင္း၂၁ခုမွ ဝန္ထမ္း၂၂ဦးရွိျပီး ၄င္းတို႔ထဲတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင္႔တည္ေဆာက္ေရး၊ အားကစားရံု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေစ်းကြက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ မီဒီယာ၊ ဘ႑ာေရး၊ ဥပေဒႏွင္႔ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ စသည္႔နယ္ပယ္မ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ အလုပ္ေနရာ၁၀ခုမွ ဝန္ထမ္း၁၁ဦးကို ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးမွ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio