• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အေမရိကန္ႏွင္႔ ဆက္ဆံမႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားျဖည့္ျပဳလုပ္မည္ဟု ဝမ္ယိဆို

(GMT+08:00) 2017-03-19 16:27:20

ယခုလ ၁၈ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိလာေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး တီလာစြန္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာ၌ ဝမ္ယိက ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ လက္တဲြႀကိဳးပမ္းမႈျဖင္႔ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဦးတည္ခ်က္သို႔ တည္ၿငိမ္စြာ ကူးေျပာင္းတိုးတက္ေနေၾကာင္း၊ မၾကာမီ တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ နက္ရိႈင္းစြာ ေဆြးေႏြးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္၊ ဝမ္ယိက ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈကို အားျဖည့္ျပဳလုပ္ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္၍ ယံုၾကည္မႈကို တုိးပြားေစၿပီး သေဘာကဲြလဲြမႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္သင္႔ေလ်ာ္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းကာ အခ်ိန္ကာလသစ္တြင္ တရုတ္-အေမ ရိကန္ဆက္ဆံမႈကို မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ရွင္သန္တည္ၿငိမ္စြာတက္လွမ္း ႏိုင္ေအာင္ တြန္းအားေပး၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူႏွင္႔ ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ခ်မ္းေျမ႕သာယာမႈ ဖန္တီးေပးရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူၾကေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

 

   Webradio