• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္လအတြင္း တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး ဆက္လက္ ျမန္ျမန္မွန္မွန္ တုိးတက္

(GMT+08:00) 2017-03-15 09:48:19

ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔က တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ပထမ နွစ္လအတြင္း အမ်ိဳးသား စီးပြါးေရး လည္ပတ္မွုဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရးသည္ ဆက္လက္ ျမန္ျမန္မွန္မွန္ တုိးတက္ လာေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

နုိင္ငံေတာ္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ၊ ထိပ္တန္း စီးပြါးေရးပညာရွင္ ရွိန္လုိင္ယြင္က၊ ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္လ အတြင္း စီးပြါးေရး လည္ပတ္မွုတြင္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမွု သုံးရပ္ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔သည္ စီးပြါးေရး တည္ျငိမ္မွု အေျခခံ ပုိမုိ ခုိင္မာလာျခင္း၊ စီးပြါးေရး တုိးတက္မွု ပမာဏ တုိးမ်ားလာျခင္းနွင္႔ တုိးတက္မွု အရွိန္ ျမင္႔တင္လာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ စာရင္းအရ၊ ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္လအတြင္း ပုံေငြ ဓနဥစၥာ ဆုိင္ရာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွုပမာဏမွာ ပုံမွန္ တုိးတက္လာေၾကာင္း၊ အရပ္ဘက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု တုိးတက္မွု ပုိမုိ လ်င္ျမန္လာျပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၆ ႔၇ ရာခုိင္နွုန္း တုိးတက္လာေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဆက္လက္ျပီး မစၥတာ ရွိန္လုိင္ယြင္က၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ နုိင္ငံတကာ စီးပြါးေရး ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ရွုပ္ေထြးျမဲ ရွဳပ္ေထြးေနေသးျပီး မတည္ျငိမ္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းရပ္ မ်ားေန ေသးသျဖင္႔ ျပည္တြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုတြင္ အခက္အခဲ မ်ားနွင္႔ ရင္ဆုိင္ ရေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio