• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ အစားအစာ အနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးလုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ေန

(GMT+08:00) 2017-02-28 09:32:00

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ အစားအစာနွင္႔ ေဆးဝါး ၾကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပိက်င္ခၽြမ္က၊ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းတာ စစ္ေဆးမွုမ်ား ရလဒ္အရ တရုတ္ျပည္၏ အစားအစာ အနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးသည္ အာမခံ ရွိပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နွင္႔ ကြာဟမွု တည္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ယခုနွစ္တြင္ အစားအစာ အနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္မွုမ်ားကုိ အားျဖည္႔ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၇ ရက္ေန႔က နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ျပန္ၾကားေရးရုံး၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ပိက်င္ခၽြမ္က၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ အစားအစာနွင္႔ ေဆးဝါး ၾကီးၾကပ္ေရး ဌာနမ်ားသည္ အစားအစာ သုတ္ေရ ၂ သိန္း ၅ ေသာင္း ၇ ေထာင္ေက်ာ္၏ နမူနာမ်ားကုိ ေရွာင္သခင္ တုိင္းတာ စစ္ေဆးခဲ႔ရာ အရည္အေသြး စံမီနွုန္းမွာ ၉၆ ႔၈ ရာခုိင္နွုန္း ရွိေၾကာင္း၊ အၾကီးစား ကုန္ထုတ္လုပ္မွု လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၁၃၀၀ ေက်ာ္တုိ႔၏ စားကုန္ေသာက္ကုန္ နမူနာမ်ားကုိ တုိင္းတာ စစ္ေဆးခဲ႔ရာ စံမီနွုန္းမွာ ၉၉ ရာခုိင္နွုန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္မ်ားက ျပင္းထန္ေသာ အစားအစာ အနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆုိင္းရာ အေရးအခင္း ျဖစ္ပြါးျခင္း မရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္မ်ားက တရုတ္နုိင္ငံသည္ အစားအစာ အနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္းကုိ အဆက္မျပတ္ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ အစားအစာ ဆုိင္ရာ နုိင္ငံေတာ္ စံခ်ိန္စံနွုန္း ၅၃၀ ရပ္ကုိ အသစ္ ထုတ္ျပန္ျပီး ပုိးသတ္ေဆး အကၽြင္းအက်န္ စံနွုန္းသစ္ ၄၉၀ ကုိလည္း သတ္မွတ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္အတြင္း အစားအစာ ဆုိင္ရာ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္မွု ၁ သိန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူ ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

   Webradio