• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ထုိင္း စီးပြါးေရး ၄ ႔၀ မဟာဗ်ဴဟာသည္ တရုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင္႔အေရးမ်ား ဖန္တီးေပးမည္

(GMT+08:00) 2017-02-20 09:36:36

ထုိင္းနုိင္ငံသည္ စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ၄ ႔၀ မဟာဗ်ဴဟာကုိ အစြမ္းကုန္ တြန္းအားေပးေနသည္။ မၾကာမီက ထုိင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဘရာယြတ္သည္ ထုိင္း အခြင္႔အေရး ေခါင္းစဥ္ျဖစ္သည္႔ နွီးေနွာဖလွယ္ပဲြၾကီးသုိ႔ တက္ေရာက္ျပီး ယင္းမဟာဗ်ဴဟာကုိ မိတ္ဆက္ ေပးခဲ႔သည္။ ထုိင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရုံး ဒုဝန္ၾကီး ကုိဘ္စာကလည္း၊ ၄ ႔၀ မဟာဗ်ဴဟာ ေဖၚေဆာင္ ျပီးေနာက္ ထုိ္င္းနုိင္ငံတြင္ ပုိမုိ အဆင္ေျပေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေဆာက္အဦမ်ား၊ အဆင္႔ျမင္႔ နည္းပညာမ်ား၊ ပညာ အရည္အခ်င္း ပုိမုိ ျမင္႔မားေသာ ျပည္သူမ်ားနွင္႔ အဆင္႔ျမင္႔ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပုိင္ရွိနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းေထာက္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ထုိင္းနုိင္ငံ၏ အၾကီးဆုံး ကုန္သြယ္ေရး မိတ္ဖက္နွင္႔ ထုိင္းနုိင္ငံ၌ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ဒုတိယ အမ်ားဆုံးေသာနုိင္ငံ ျဖစ္လာေနျပီ။ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ကစျပီး တရုတ္ အဆင္႔ျမင္႔နည္းပညာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားနွင္႔ အင္တာနက္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ထုိင္းနုိင္ငံ၌ လ်င္ျမန္စြာ စီမံ ျဖန္႔ခ် ေနပါသည္။ ထုိင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဘရာယြတ္သည္ တရုတ္ အာလီဘာဘာ ကုမၸဏီ အုပ္စု ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာသ္သူ မာယြင္နွင္႔ နွစ္ၾကိမ္ ေတြ႔ဆုံခဲ႔သည္။ alipay စာရင္းရွင္းစနစ္သည္ ထုိင္းနုိင္ငံ၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳေနျပီ။ တရုတ္ျပည္လုပ္ ဟြာေဝ ဟန္းဖုန္းသည္ ထုိင္းနုိင္ငံ၌ အေရာင္း လြန္စြာ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တရုတ္ သိပံၸပညာ တံခြန္အသင္းၾကီးသည္လည္း ထုိင္းနုိင္ငံ၌ အာဆီယံကုိ ဖုန္းလႊမ္းေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး စင္တာကုိ တည္ေထာင္မည္ ျဖစ္ျပီး တရုတ္ သိပံၸနည္းပညာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင္႔ အာဆီယံ ေစ်းကြက္မ်ား ဆက္သြယ္မွုကုိ အားျဖည္႔ သြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

   Webradio