• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပုိမိုနီးကပ္ေသာတရုတ္-အာဆီယံကံၾကမၼာအသုိက္အဝန္းထူေထာင္မည္ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ

(GMT+08:00) 2015-03-28 16:39:27

တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ႏွင္႔အာဆီယံႏုိ္င္ငံမ်ား လက္တြဲၿပီး ပုိမုိနီး

ကပ္ေသာ တရုတ္-အာဆီယံကံၾကမၼာအသုိက္အဝန္းကို ထူေထာင္မည္ဟုယေန႔တြင္ ဟုိင္နန္ျပည္နယ္ပုိေအာ္ၿမိဳ႕၌ ေျပာၾကားေၾကာင္းတရုတ္သတင္းဌာနမွသတင္းအရသိရ

သည္။

   Webradio