• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ႏို္င္ငံမ်ားစြာပါ၀င္လာၾကတဲ့ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ျခင္း ေတာင္ပင္လယ္ေဒသ ႏိုင္ငံခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္္မွုျပဳလုပ္ဖို႔လိုအပ္ပံုနဲ့အေရးၾကီးပံုကုိ ျပသ

(GMT+08:00) 2014-03-13 17:23:49

 

 

 မေလးရွားေလယာဥ္ဟာအဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ခဲ့တာ ၆-ရက္တိတိရွိပါျပီ။ ေလယာဥ္ေပၚမွာရွိတဲ့တရုတ္၊မေလးရွားနဲ႔အင္ဒိုနီးရွားခရီးသည္ ၂၃၉ဦးရဲ့လံုျခဳံေရးကို တစ္ကမၻာလံုးက စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ တရုတ္၊မေလးရွား၊ဗီယက္နမ္၊အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ဖိလစ္ပိုင္၊အေမရိကန္အပါအ၀င္ ၁၀-ႏိုင္ငံတို႔ဟာ ေလယာဥ္ပ်က္က်ဖြယ္ရာရွိႏိုင္တဲ့ ေတာင္ပင္လယ္ေဒသမွာ အစြမ္းကုန္ရွာေဖြေနၾကပါတယ္။

   တရုတ္ႏိုင္ငံတကာေရးရာသုေတသနဌာနဌာနမွူး မစၥတာ ခ်ဴရွင္းက အခု ႏို္င္ငံ မ်ားစြာပါ၀င္လာၾကတဲ့ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ျခင္းဟာ ေတာင္ပင္လယ္ေဒသမွာ ႏိုင္ငံခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္္မွုျပဳလုပ္ဖို႔လိုအပ္ပံုနဲ့အေရးၾကီးပံုကိုျပသေၾကာင္း၊ဘက္အသီးသီးတို႔ အေနနဲ႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္မွုကိုပိုမို တြယ္က်ယ္ထိေရာက္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္မွာမုခ်ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါတယ္။

တရုတ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ႔ခ်န္က မႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တရုတ္-အာဆီယံထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀းမွာ တရုတ္နဲ့အာဆီယံေဘးကယ္ ဆယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းခ်မွတ္ဖို႔ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၁-ခုႏွစ္ႏိုု၀င္ဘာလက တရုတ္အစိုးရဟာ ယြမ္သန္း၃၀၀၀ တန္ဖိုးရွိတဲ့ တရုတ္နဲ့ အာဆီယံပင္လယ္ျပင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရန္ပံုေငြတည္ေထာင္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။စီမံကိန္းမွာပါရွိတဲ့လုပ္ငန္းရပ္  ၁၇-ရပ္ထဲမွာ ပင္လယ္ျပင္ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုလည္းပါ၀င္ပါတယ္။  

 ၂၀၀၄-ခုႏွစ္အိႏၵိယသမုဒၵရာမွာဆူနာမီျဖစ္ခဲ႔တဲ့ေနာက္ပိုင္း အေရွ႔အာရွနဲ့ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားဟာ သဘာ၀ေဘးၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအသိဥာဏ္ပိုမို တိုးပြားလာခဲ့ ျပီး အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုလည္းတိုးျမွင့္ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

  တရုတ္ျပည္ကကမ္းလွမ္းထားတဲ့ အေရွ႔အာရွႏို္င္ငံမ်ားအၾကား သဘာ၀ေဘး ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေရးရာပူေးပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစနစ္ဟာ ဘက္အသီးသီးရဲ့ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားနဲ့ကိုက္ညီတဲ႔အတြက္ဘက္အသီးသီးရဲ့ေထာက္ခံမွုရရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့၊နယ္ေျမနဲ႔အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အခ်င္းပြားမွုရွိလို႔ ေတာင္ပင္လယ္ႏို္င္ငံအသီးသီးအၾကား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္ေရးစနစ္ ထားရွိဖို႔၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနယ္ပယ္ ပိုုမိုခ်ဲ႔ထြင္နက္ရွိဳင္းေစဖို႔အတြက္ အသင့္အတင့္ အတားအဆီးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း အကဲခတ္သမားက ယူဆပါတယ္။

    ယံုၾကည္မွုရွိဖို႔ရာ အခ်ိန္ကာလလိုအပ္ေပမဲ့၊ႏို္င္ငံတကာပူူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းကို ယံုၾကည္မွုလံုး၀ထားရွိျပီးမွအစျပဳဖို႔မေစာင့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊အထူးသျဖင့္ လူ႔အသက္လံုျခဳံေရးနဲ့ နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္စပ္ေနတဲ့ ေဘးကယ္ဆယ္ေရးနဲ့ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးစတဲ့လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုလုပ္ငန္းကိုဦးစြာ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

   တရုတ္နဲ့အာဆီယံႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔က ၂၀၀၂-ခုႏွစ္ကခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ေတာင္ပင္လယ္ဘက္အသီးသီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးေၾကညာစာတမ္းမွာ အျငင္းပြားမွုကို ဘက္စံု ထာ၀ရ မေျဖရွင္းႏိုုင္ေသးခင္ သက္ဆိုင္ရာဘက္အသီးသီးတို႔ဟာ ပယ္လယ္မွာသေဘၤာမ်ားလံုျခဳံစြာခုတ္ေမာင္းေရးနဲ႔ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုျပဳလုပ္လို႔ရေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

   ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ႔ခ်န္ကမႏွစ္ေအာက္တိုဘာလက အာဆီယံႏိုင္ငံမီဒီယာမ်ားနဲ႔ ေတြ႔႔ဆံုရာမွာ တရုတ္နဲ႔အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔လံုျခဳံေရးနယ္ပယ္ ဖလွယ္ေရးနဲ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးျပဳလုပ္ျပီး တရုတ္နဲ႔အာဆီယံကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး မ်ား အစည္းအေ၀းစနစ္ပိုမိုျပည့္စံုေအာင္ျပဳလုပ္သင္႔ေၾကာင္း၊ေဘးၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနဲ့ေဘး ကယ္ဆယ္ေရး၊၀က္ဘ္ဆိုက္လံုျခဳံေရး၊ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျပစ္မွုက်ဴးလြန္မွုတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ပူးတဲြ ဥပေဒက်င့္သံုးေရးစတဲ႔ လံုျခဳံေရးနယ္ပယ္မ်ားမွာ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 

   Webradio