【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】သစ္႐ြက္တစ္႐ြက္ျဖင့္ လူထုတစ္ရပ္ႂကြယ္ဝေစသည္(အပုိင္း-၂)

(GMT+08:00)2022-03-02 17:37:32  

အစိမ္းေရာင္အ႐ြက္က ေ႐ႊအ႐ြက္ျဖစ္လာတယ္၊ သစ္႐ြက္ေသးေသးေလးတစ္႐ြက္က ဟြမ္တု႐ြာရဲ႕ႏိႈးၾကားလာျခင္းနဲ႕႐ြာသားေတြႂကြယ္ဝျခင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုထမ္းပိုးထားတယ္။ သစ္႐ြက္တစ္႐ြက္က ဆင္းရဲတြင္းကလြတ္ၿပီး ႂကြယ္ဝတဲ့လမ္းကိုသြားဖို႔ အဓိကေသာ့ခ်က္ဘယ္လိုျဖစ္လာသလဲဆိုတာ “သစ္႐ြက္တစ္႐ြက္ျဖင့္ လူထုတစ္ရပ္ႂကြယ္ဝေစသည္” ဆိုတဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲကို နားေသာတဆင္ၾကရေအာင္။

【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】သစ္႐ြက္တစ္႐ြက္ျဖင့္ လူထုတစ္ရပ္ႂကြယ္ဝေစသည္(အပုိင္း-၁)