【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းဆရာမလူဖုန္ရဲ႕အေၾကာင္း(အပုိင္း-၁)

(GMT+08:00)2021-12-14 18:25:15  

တစ္ေယာက္က အမိေျမကိုခြဲခြာျပီး မုိင္ေထာင္ခ်ီေဝးတဲ႔အင္ဒုိနီးရွားမွာ ၃ႏွစ္ၾကာ တရုတ္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရး ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းဆရာမလုပ္ခဲ႔သူ၊

တစ္ေယာက္က ငယ္စဥ္ကတည္းက တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ႏွစ္သက္တဲ႔အင္ဒုိနီးရွား ကေလးမေလး၊

ကံၾကမၼာက သူတုိ႔ကို ဘယ္လုိေတြ႔ဆံု သိကၽြမ္းေစျပီး အျပန္အလွန္ေဖးမသံေယာစဥ္ တြယ္ခဲ႔ပံုကုိ နားေသာတဆင္ၾကရေအာင္။

【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းဆရာမလူဖုန္ရဲ႕အေၾကာင္း(အပုိင္း-၁)_fororder_卢鹏(1)海报