【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】သုခဘံုက ဒီေရေတာ(အပုိင္း-၁)

(GMT+08:00)2021-10-16 14:47:22  

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီေရေတာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးပံုျပင္ကို သိခ်င္လား၊

သုခဘံုက ဒီေရေတာအေၾကာင္းကို နားေထာင္ၾကရေအာင္။

【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】သုခဘံုက လမုေတာ (အပုိင္း-၁)_fororder_3红树林

【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】သုခဘံုက လမုေတာ (အပုိင္း-၁)_fororder_1红树林

【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】သုခဘံုက လမုေတာ (အပုိင္း-၁)_fororder_2红树林